Zástupci fakult připravujících učitele podporují aktivitu poslanců, která ponechává doplňkové pedagogické studium v kompetenci vysokých škol

Zástupci asociací děkanů fakult připravujících učitele ve spolupráci s MŠMT ČR podporují změnu v novele zákona o pedagogických pracovnících tak, aby doplňující pedagogické studium zůstalo v jejich gesci. Prozatím se domluvili na důležité roli těchto fakult ve vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich reformě a pravidelné společné evaluaci.

Celé znění tiskové zprávy

28. 2. 2023

Asociace děkanů pedagogických, filozofických, přírodovědných a tělovýchovných fakult připravili návrh zásadní změny v novele zákona o pedagogických pracovnících, která by ponechala přípravu doplňujícího pedagogického studia v gesci fakult připravující učitele. Rada vysokých škol a Česká konference rektorů podporuje tento návrh, který by ponechal vzdělávání v regulované profesi budoucích učitelů čistě v kompetenci vysokých škol.

Zástupci asociací a MŠMT se domluvili na reformě celého systému doplňujícího pedagogického studia včetně hodinového navýšení z 250 na 300 hodin, společných pravidelných evaluacích či na zapojení účastníků kurzu do Národního šetření připravenosti začínajících učitelů.

„Byli bychom velmi rádi, kdyby se podařilo změnu dojednat, věříme, že by přispěla ke zlepšení těchto kurzů pro zájemce o učitelství. Jako fakulty nejsme uzavřené instituce, a proto velmi vítáme budoucí společné evaluace, které pomohou zlepšit kvalitu kurzů, a tím i přípravu budoucích učitelů,“ říká Daniel Jandačka, předseda Asociace děkanů pedagogických fakult ČR.

Návrh změny v novele zákona o pedagogických pracovních připravený zástupci asociací děkanů fakult připravujících učitele částečně podporuje pozměňovací návrh poslanců Mgr. Jana Berkiho, PhD., Mgr. Pavla Klímy, Mgr. Renaty Zajíčkové a prof. Ing. Karla Raise, CSc., který navrhuje, aby bylo umožněno realizovat DPS i nefakultním poskytovatelům, ale pouze ve spolupráci s vysokými školami.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info