Děkanka a děkani přírodovědných fakult jednali o vzdělávání budoucích učitelů

Členové Asociace děkanů přírodovědných fakult na dvoudenním zasedání v Hradci Králové diskutovali o nedostatku učitelů přírodovědných oborů na základních a středních školách.

14. 1. 2024 Barbora Kameníková

Bez popisku

Děkanka a děkani přírodovědných fakult upozornili na to, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pravděpodobně nedisponuje relevantními informacemi o tom, kolik učitelů na základních a středních školách chybí. Doporučili proto, že by bylo vhodné na úrovni MŠMT zřídit centrální databázi, přehled o zajišťované výuce, na základě které by bylo možné provést poptávku po vzdělávání budoucích učitelů, podobně jako je tomu například ve spolupráci mezi Univerzitou obrany a Armádou ČR.

Členové asociace debatovali o možnostech přímé intervence, které by nedostatek učitelů přírodních věd mohly řešit. Navrhovali změnu ve financování studia budoucích učitelů včetně zvýšené dotace na absolventy nedostatkových aprobací či získávání další kvalifikace učitelů podobně jako u lékařů, která by mohla nahradit zatím zavedou délku praxe pro určení mzdy učitelů v regionálním školství.

Přítomní hovořili i o pracovně-právních otázkách týkajících se studentů postgraduálního studia a jejich příjmů. Diskutovali také o pozměňovacím návrhu k současné novele Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, kdy nově bylo možné zahrnovat do výpočtu i příjem studenta na školících pracovištích mimo vysoké školy, minimálně z institucí, které spolupracují na uskutečňování doktorského programu podle §81 tohoto zákona.

Setkání Asociace děkanů přírodovědných fakult se uskutečnilo ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2023 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Zúčastnili se jej předseda asociace a děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Kašparovský, děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Zuzana Václavíková, děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pavel Kozák, děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích František Vácha, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Jan Kříž, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Mirko Rokyta, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Michal Varady, děkan Fakulty aplikovaných věd západočeské univerzity v Plzni Miloš Železný, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty UP Martin Kubala a jako hosté také rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča s proděkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Pavlem Trojovským.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info