Asociace děkanů přírodovědných fakult ČR

Pro budoucnost přírodních věd v České republice

 

O co usilujeme?

Kdo jsme?

Asociace děkanů přírodovědných fakult ČR, vznikla v roce 2018 a je samosprávným a dobrovolným spolkem členů sdružujícím děkany přírodovědných fakult veřejných a státních vysokých škol se sídlem na území České republiky. Prvním předsedou byl zvolen děkan PřF MU v Brně prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, PhD.  Asociace historicky plynule navázala na pravidelná a přátelská setkání děkanů pěti velkých fakult uvedeného zaměření (PřF a MFF UK, Praha; PřF MU v Brně; PřF UP v Olomouci a PřF JU v Českých Budějovicích). K prvnímu setkání děkanů této tzv. „Velké Pětky“ došlo na PřF MU v Brně již v roce 2006 a impulzem k němu byla slavnostní inaugurace děkana PřF UP prof. Juraje Ševčíka v Olomouci. V současné době Asociace zahrnuje děkany všech přírodovědeckých fakult působících na území ČR včetně MFF UK v Praze, Fakulty rybářství a ochrany vod JU a Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Společným rysem a cílem všech je rozvoj a podpora přírodovědného výzkumu a vzdělávání v těch nejširších národních i mezinárodních souvislostech. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info