Společné prohlášení fakult připravujících učitele a MŠMT ČR při příležitosti Dne učitelů

Podpora přípravy učitelů a dalších pedagogických pracovníků jako nutnost pro naplňování Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+

28. 3. 2023

Fakulty připravující učitele a MŠMT u příležitosti Dne učitelů společně prohlašují, že si vzájemně váží probíhající intenzivní spolupráce na realizaci Reformy pregraduální přípravy učitelů a chtějí tuto spolupráci dále prohlubovat. Spolupráce již přinesla řadu velmi podstatných výsledků, jako je shoda na způsobu podpory kvality pedagogických praxí prostřednictvím podpory provázejících učitelů, spuštění pokusného ověřování tohoto systému; spolupráce na vstupním a průběžném vzdělávání pro provázející učitele; dále vytvoření Kompetenčního rámce absolventa učitelství jako společné vize kvality a jeho otevření pro připomínkování a další.

Celý text prohlášení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info