Zastoupené fakulty

Představitelé

Předseda asociace

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://www.sci.muni.cz/
Místopředseda asociace

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

děkan, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://prf.osu.cz/
Členové

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

děkan, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

e‑mail:
www: http://www.frov.jcu.cz

prof. RNDr Jan Kratochvíl, CSc.

děkan, Univerzita Karlova, Matematicko-Fyzikální fakulta

e‑mail:
www: https://www.mff.cuni.cz/

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

děkan, Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prf-1

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

děkan, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://www.prf.upol.cz/

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

děkanka, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

e‑mail:
www: https://fav.zcu.cz/

prof. Ing . Hana Šantrůčková, CSc.

děkanka, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://www.mff.cuni.cz/

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

děkan, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://prf.ujep.cz/cs/

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://www.natur.cuni.cz/fakulta