Zastoupené fakulty

Představitelé

Předseda asociace

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://www.sci.muni.cz/
Členové

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

děkan, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

e‑mail:
www: http://www.frov.jcu.cz

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

děkan, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://www.prf.upol.cz/

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

děkan, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

e‑mail:
www: https://fav.zcu.cz/

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

děkan, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

e‑mail:
www: https://www.mff.cuni.cz/

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

děkan, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://www.prf.jcu.cz/

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

děkan, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://prf.ujep.cz/cs/

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

děkanka, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

e‑mail:
www: https://prf.osu.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info