Stanovisko Asociace děkanů přírodovědných fakult k otázce mezd akademických pracovníků

24. 3. 2023

Protesty proti nízkým mzdám na filozofických fakultách upozornily na vážný problém dlouhodobého podfinancování celého sektoru vysokého školství, které se v předchozích obdobích dařilo krátkodobě, a pouze v některých oborech, sanovat penězi z evropských strukturálních fondů. Tyto rozvojové zdroje však neměly a ani nemohly dlouhodobě zajistit adekvátní odměňování akademických pracovníků, které by odpovídalo roli a významu vzdělávání v zemi, jež staví svou prosperitu na vzdělanostní ekonomice.

Výše mezd pedagogických pracovníků na vysokých školách napříč obory není ve srovnání se mzdami nabízenými v soukromém, a na mnoha místech ani ve veřejném sektoru, konkurenceschopná. Hrozí tak personální vyprázdnění. Pro výuku řady oborů, nejen na filozofických fakultách, se stává stále obtížnější získat a udržet dostatečně erudované experty.

Nebudeme-li schopni pro výuku strategických oborů získat a udržet kvalitní pedagogy na přírodovědně a technicky orientovaných fakultách a vysokých školách, brzy budou chybět učitelé odborných předmětů i na základních a středních školách, a následně lékaři, zdravotníci, specialisté na energetiku a bezpečnost, odborníci pro farmaceutický průmysl, potravinářství, nové technologie a IT a pro celou řadu dalších profesí nezbytných pro život člověka a společnosti.

Asociace děkanů přírodovědných fakult proto vyzývá všechny aktéry debaty o mzdách akademických pracovníků k nalezení systémového řešení. Podfinancování sektoru vysokých škol se nevyřeší přerozdělením deficitu v rámci nezměněných rozpočtů jednotlivých vysokých škol pod vlivem nátlakových akcí.

S ohledem na celkový propad veřejných financí je cestou odpovědná prioritizace oborů s vysokým společenským dopadem a restrukturalizace výukových kapacit zohledňující celospolečenskou poptávku a potřeby.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info