Děkani přírodovědných fakult jednali o změnách v rámci přípravy budoucích učitelů

Členové Asociace děkanů přírodovědných fakult na dvoudenním zasedání v Olomouci diskutovali se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) hlavní změny v rámci reformy přípravy středoškolských učitelů, dále pak změny v oblasti financování vědy i přírodovědných oborů a udělili záštitu nad vydáním Fotografického atlasu rostlin České republiky.

25. 9. 2023

Bez popisku

Děkani přírodovědných fakult vyjádřili znepokojení nad změnami rámcových požadavků pro vzdělávání středoškolských učitelů. Jako problematické vidí především změnu délky studia (na 4,5 roku pro pětileté studium a 2,5 roku pro navazující magisterské studium) i realizaci praxí. Na přípravě i implementaci reformy jsou připraveni s MŠMT i nadále spolupracovat.

Členové asociace upozornili také na významné podfinancování prostředků na podporu vzdělávání na vysokých školách, které může vést k nezájmu mladých talentů o přírodní a technické vědy i k odlivu kvalitních pracovníků do jiného sektoru, a tím potažmo k poklesu kvality vzdělávání budoucích přírodovědců a techniků.

Setkání Asociace děkanů přírodovědných fakult se uskutečnila ve dnech 8. a 9. června 2023 v prostorách Přírodovědecké fakulty UP a v Pevnosti poznání. Zúčastnili se jej předseda asociace a děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Kašparovský, děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Zuzana Václavíková, děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pavel Kozák, děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích František Vácha, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Jan Kříž, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Mirko Rokyta, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Michal Varady, děkan Fakulty aplikovaných věd západočeské univerzity v Plzni Miloš Železný, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jiří Zima a děkan Přírodovědecké fakulty UP Martin Kubala.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info