Naše poslání

Přírodovědné fakulty vychovávají široké spektrum odborníků pracujících ve všech oblastech přírodních věd a matematiky. Expertíza jejich odborníků zahrnuje vědy o Zemi, tedy vědy geologické, nejrůznější aspekty a obory geografické, široké spektrum fyzikálních a chemických věd, biochemii a v neposlední řadě také nepřebernou paletu biologických oborů a matematiky. Pro rozvoj vědy je zcela esenciální aktivní mezinárodní spolupráce. Našim cílem je podporovat již existující perspektivní mezioborové spolupráce a to jak v národním tak i v širokém mezinárodním kontextu. Silnou stránkou je i aplikovaný charakter výzkumu a vynikající spolupráce s praxí v řadě oborů. Obvykle je pravidlem, že fakultní týmy a pracoviště s vynikajícím výzkumem základním a teoretickým, mají obrovský potenciál rovněž na půdě aplikací a při využívání vědeckých poznatků v praxi. Samostatnou kapitolou činnosti přírodovědných fakult je pak příprava budoucích učitelů středních škol. I v této oblasti je jejich role nezastupitelná a do budoucna naprosto klíčová.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info