Jednání Asociace děkanů přírodovědných fakult
Jihočeská univerzita
7. a 8. 3. 2019

 Čtvrtek 7. 3. 2019

16:00 – salonek Bezdrev, hotel Clarion

Diskuze na témata:

 • schválená novela zákoníku práce -> nutná přítomnost akademických pracovníků na pracovišti pouze v případě přímé výuky či v časových úsecích, které nařídí jejich nadřízený, zajištění povinných přestávek po 6 hodinách.
 • otázka postupu při jmenování vedoucích kateder, délka a počet opakování výkonu funkce.
 • další novela VŠ zákona, která by umožňovala vysokým školám převádět účelové prostředky mezi jednotlivými roky do Fondu účelově určených prostředků ve větší míře než doposud.
 • problematika výše rezervních fondů VŠ ve vztahu k postupnému navyšování rozpočtů VŠ, nutno správně diskutovat nutnost těchto fondů vzhledem k nestabilitě financování VŠ.
 • zákon o pedagogických pracovnících -> doplnění pedagogického minima, aby odborník mohl učit na ZŠ a SŠ, nutnost oborových didaktik v DPS
 • projednávala se další zákonná norma, která by v budoucnu umožňovala NKU kontrolovat veřejné vysoké školy. Pokud NKU kontroluje poskytovatel je tato kontrola zbytná.
 • problematika podpory fakult připravujících učitele -> přímá finanční podpora pro PdF a LF vs PřF.
 • zřízení webu pro popularizaci a PR Asociace, web bude zřízen na MU a obsah bude aktualizovat předseda Asociace.
 • rozšíření Asociace děkanů přírodovědných fakult o další členy: děkan Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích a děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni -> vyjádřen souhlas. Avšak zároveň byl deklarován názor, že další případné rozšiřování by nemělo jít směrem k zemědělským fakultám.
 • problematika hodnocení výsledků VaV Metodika 17+ a její dopad na PřF.

Pátek 8. 3. 2019

10:00 – nahrávání písní ve studiu pro PR Asociace

13:00 – zasedací místnost děkanátu PřF JU

Diskuze na témata:

 • legislativní návrh Ministerstva zemědělství na právní úpravu Zákona 246/1992 o Ochraně zvířat proti týrání.
 • dotace: vzhledem k tomu, že pedagogické fakulty obdržely dotaci v rámci ukazatele P, měly by dotace ve fondu F jít především na FF a PřF.
 • výklad změny zákoníku práce ve vztahu k řetězení pracovních smluv, možnost řetězení smluv u projektových zaměstnanců.
 • otázka pracovních poměrů pracovníků nad 65 let, kteří mají smlouvy na dob neurčitou.

Příští setkání Asociace děkanů přírodovědných fakult bude na Ostravské univerzitě na přelomu září - říjen.

 

Usnesení ze dne 7. března 2019:

Asociace děkanů přírodovědných fakult navrhuje zahrnout do ukazatele P dotaci pro všechny fakulty vzdělávající učitele.

k připravované vládní novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Asociace děkanů přírodovědných fakult se znepokojením sleduje přípravu novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Asociace žádá Ministerstvo zemědělství, aby velmi pečlivě naslouchala hlasu akademické obce, které se připravované změny bezprostředně týkají.

k připravované vládní novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Asociace děkanů přírodovědných fakult podporuje vládní návrh změny zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a snahu MŠMT řešit hrozící nedostatek kvalitních učitelů v regionálním školství. Asociace doporučuje ministerstvu, aby do novely začlenilo mechanismus, kterým se zajistí záruka výuky odborných předmětů vysokoškolsky vzdělanými odborníky z oborově shodných nebo příbuzných oborů.

 

Tomáš Kašparovský, PřF MU Brno
předseda Asociace

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info