Jednání Asociace děkanů přírodovědných fakult
Univerzita J. E. Purkyně
11. a 12. 10. 2018

 Čtvrtek 11. 10. 2018

15:30 – recepce Clarion

Přesun na PřF, České mládeže 8, prohlídka Kampusu       

15:50 – 16:00 – malá zasedací místnost č. 504 – představení nového děkana PřF UJEP – doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.  

  • prohlídka laboratoří biologie, XRD, AFM, plazmové depozice, povrchové analýzy (SIMS a XPS), nanotechnologie, nanotribometr, měření povrchové energie, FTIR, BET a XRF
  • Diskuze na témata – organizace studijních programů pro přípravu učitelů, otázky financování (podpory fakult jako PF, lékařské), důležitost přírodovědných oborů pro ostatní profese, nutnost jejich cílené podpory ze strany MŠMT, nutný jednotný postup přírodovědných fakult, otázka založení asociace přírodovědných fakult, institucionální akreditace
  • společná večeře v restauraci Benada hotelu Clarion
    Diskuze na témata – specifika pracovně-právních vztahů na fakultách, struktura mezd akademických pracovníků, benefity pro akademické pracovníky, formy zapojování akademických pracovníků do projektů, otázky zakázkových činností, konstrukce rozpočtů na fakultách, otázka jednotného postupu přírodovědných fakult vzhledem k MŠMT ohledně podpory přírodovědných oborů – dohoda přítomných o založení Asociace děkanů přírodovědných fakult. Přítomní jednomyslně pověřili děkana PřF MU Brno, doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. předsednictvím založené asociace. Místopředsedou asociace byl zvolen doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Pátek 12. 10. 2018

  • další část našeho jednání o otázkách společného zájmu v salonku Dubnium hotelu Clarion – při jednání byl přítomen rektor UJEP, pan doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. Byla diskutována problematika hodnocení VaV Metodika 17+ (jednotlivé moduly M1 – M5), rozpočtů VŠ, institucionálních akreditací.

 

Tomáš Kašparovský, PřF MU Brno
předseda Asociace

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info