Jednání Asociace děkanů přírodovědných fakult, Univerzita Palackého 8. a 9. 6. 2023

Usnesení:

Asociace děkanů přírodovědných fakult je připravena i nadále spolupracovat s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) na přípravě a implementaci Reformy přípravy učitelů. Současně konstatuje, že pro úspěšné zavedení plánovaných změn bude nutné zajistit dostatečné množství finančních prostředků. V návaznosti na růst platů v regionálním školství je potřeba zajistit vhodné finanční prostředky i pro učitele na vysokých školách. Jednou z možností by bylo spojení růstu ukazatele P s růstem finančních prostředků na platy v regionálním školství.

Asociace děkanů přírodovědných fakult je připravena spolupracovat při zajišťování Doplňujícího pedagogického studia (DPS) a deklaruje dostatečné kapacity pro jejich zajišťování při vhodném finančním zajištění.

Asociace děkanů přírodovědných fakult podporuje přeměnu podpory v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) na příspěvek, který lépe umožňuje strategické řízení v rámci vědy.

Asociace děkanů přírodovědných fakult sleduje změny připravované v rámci metodiky M17+ především v modulu M1 s tím, že doufá v zachování nastavení podporující kvalitní vědu.

Asociace děkanů přírodovědných fakult upozorňuje na významné podfinancování prostředků na podporu vzdělávací činnosti na VŠ vedoucí k nekonkurenceschopnosti při získávání mladých pracovníků v rámci sektoru přírodních a technických věd. Při plánovaném poklesu prostředků na vědu v grantových agenturách může toto vést až k odlivu kvalitních pracovníků do jiného sektoru a poklesu kvality vzdělávání budoucích přírodovědců a techniků.

Asociace děkanů přírodovědných fakult uděluje záštitu nad vydáním knihy Fotografický atlas rostlin České republiky.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info