Jednání Asociace děkanů přírodovědných fakult, Univerzita Palackého 8. a 9. 6. 2023

Program jednání:

Informace ohledně změn v rámci přípravy budoucích učitelů s dopadem na přírodovědné fakulty (vystoupení hostů z MŠMT ze sekce II)

Zástupci MŠMT byly prezentovány hlavní změny v rámci Reformy přípravy učitelů.

Byla diskutována aktualizace Rámcových požadavků pro regulovanou profesi učitel pro SŠ, především úloha odborné části v rámci jak pětiletého, tak navazujícího magisterského studia. Dále pak realizace praxí budoucích učitelů na středních školách, a to jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska jejich rozložení v rámci studia učitelství. Připravované změny obsahují i změnu délky studia a to 4,5 roku pro pětileté studium a 2,5 roku pro navazující magisterské studium. Tato úprava byla detailně diskutována a bylo konstatováno, že se jedná o problematické uspořádaní.

Informace ohledně změn legislativy v rámci financování vědy (příprava nového zákona 130 a úpravy v modulu M1 v M17+).

Byly diskutovány některé změny v rámci nově připravovaného zákona 130 na podporu vědy. Především možnost podpory RVO jako příspěvku namísto účelové podpory. Dále pak změny v modulu M1 metodiky M17+ a to kalibrace hodnocení, oborová portfolia a jejich dopad na standardizaci vykazování výsledků.

Financování přírodovědných oborů, dopad na platy (informace z pracovní skupiny k platům na VŠ).

Byly předány informace o setkání na MŠMT, na které byli pozváni zástupci asociací k diskusi o platech na VŠ. Výstupem jednání na MŠMT bylo stanovení, že je podfinancováno vzdělávání napříč obory a nejedná se tedy jen a špatnou distribuci prostředků v rámci VŠ

Podpora vydání knihy Fotografický atlas rostlin České republiky

Děkani byli informováni o záměru zapsaného spolku Fotografující botanici z.s. připravit k vydání knihu Fotografický atlas rostlin České republiky, která by měla být unikátní publikací prezentující ve fotografické podobě všechny volně rostoucí rostliny na území České republiky, včetně detailů jejich rozlišovacích znaků, rozšíření a dalších důležitých informací. Děkani byli požádáni o jakoukoli formu finanční nebo nefinanční pomoci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info