Dokumenty

Usnesení

Usnesení ze dne 7. března 2019 k připravované vládní novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Asociace děkanů přírodovědných fakult České republiky

Usnesení ze dne 7. března 2019

k připravované vládní novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Asociace děkanů přírodovědných fakult se znepokojením sleduje přípravu novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Asociace žádá Ministerstvo zemědělství, aby velmi pečlivě naslouchala hlasu akademické obce, které se připravované změny bezprostředně týkají.

Doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. v. r.
předseda Asociace

Usnesení ze dne 7. března 2019 k připravované vládní novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Asociace děkanů přírodovědných fakult České republiky

Usnesení ze dne 7. března 2019

k připravované vládní novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Asociace děkanů přírodovědných fakult podporuje vládní návrh změny zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a snahu MŠMT řešit hrozící nedostatek kvalitních učitelů v regionálním školství. Asociace doporučuje ministerstvu, aby do novely začlenilo mechanismus, kterým se zajistí záruka výuky odborných předmětů vysokoškolsky vzdělanými odborníky z oborově shodných nebo příbuzných oborů.

Doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. v. r.
předseda Asociace

Zápisy z jednání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info